Proje Yönetimi

Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen faaliyetler bütününe Proje denir.

Proje Yönetimi, performans, maliyet ve zaman hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini kontrol etme sürecidir. Bu üç amaca kaynakların verimli ve etkili kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda sınırlı kaynak vardır. Kaynaklarının iş yüklerinin doğru oluşturulamaması, projelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep verebilir.

Proje Yönetiminde başarı kriterleri olarak gösterilen maliyet, performans, zaman ve kapsam faktörleri ise birbirlerine bağlı değişkenlerdir. Proje yönetimi, proje hedeflerine erişilebilmesi için projeye ayrılan kaynakların organize edilmesi, planlanması, denetlenmesi ve bütün bunların yapılabilmesi için yapısal insan ilişkilerinin geliştirilmesini içermektedir.

Ck Fiber Optik Proje Yönetim tecrubesi ile müşterilerine ve iş ortaklarına hizmet sunmaktadır.Diğer hizmetlerinden ve çözümlerinden bağımsız olarak da Ck Fiber Optik Hizmetleri proje bazlı yönetim çözümleri sunmaktadır.